Planowane przyspieszenie

 

- Na początku roku 2009 Kraków będzie w 30 proc. pokryty planami zagospodarowania - zapewniał wiceprezydent Kazimierz Bujakowski na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

Teraz plany ma prawie 10 proc. obszaru miasta.

W tym roku Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta zamierza przedstawić Radzie Miasta do uchwalenia 22 plany obejmujące 3,3 tys. ha, czyli 10 proc. powierzchni Krakowa.

W roku 2008 gotowych będzie następnych 16 planów (9 proc. powierzchni Krakowa).

- Co roku będzie pokrytych planami ok. 10 proc. obszaru miasta - powiedział wiceprezydent Bujakowski.

Podkreślił, że w poprzedniej kadencji prace planistyczne znacznie przyspieszyły.

- Wcześniej przez 8 lat przygotowane zostały plany, które pokryły tylko 1,5 proc. obszaru miasta - dodał wiceprezydent.

Radni pytali, czy gdyby zwiększyć pieniądze w budżecie miasta na planowanie przestrzenne, to powstałoby więcej planów.

Urzędnicy odpowiadali, że nie, ponieważ Biuro Planowania Przestrzennego i tak już pracuje na maksimum swoich możliwości.

Próby zlecenia przygotowania planów firmom zakończyły się w poprzedniej kadencji niepowodzeniem.

- We wszystkich dużych miastach plany sporządzają urzędnicy.

Zlecenie tego firmom rodzi komplikacje, to zbyt poważna sprawa - wyjaśniała Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 9 stycznia 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl