Zdążyć przed ustawą

 

- Jeśli ten projekt wejdzie w życie, to zostaną zahamowane inwestycje w całej Polsce - mówi wiceprezydent Kazimierz Bujakowski o nowelizacji Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt nowelizacji Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym znacznie ogranicza możliwość budowania na terenach, które nie są pokryte planem.

- Będą one chronione z mocy prawa.

Uzyskanie na nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu będzie możliwe tylko w szczególnych okolicznościach - mówił wiceprezydent Bujakowski na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

Działki nieobjęte planem, w dodatku takie, które sąsiadują z niezagospodarowanymi terenami, zostaną prawie całkowicie zablokowane, nie będzie można na nich nic wybudować.

''Wuzetki'' będą wydawane tylko dla inwestycji, które nawiązują do sąsiedniej zabudowy.

- To znaczy, że stacje benzynowe będą mogły być budowane koło stacji, szkoły koło szkół, a kościoły w pobliżu kościołów - ironizował radny Tomasz Bobrowski.

Ograniczenia dotyczące inwestycji na terenach niepokrytych planami będą obowiązywać po dwóch latach od wejścia w życie nowelizacji, która ma zostać uchwalona w połowie tego roku.

Wiceprezydent Bujakowski uważa, że samorządy powinny dążyć, aby ten okres został przedłużony do 5 lat.

- W ciągu 2 lat żadne duże miasto nie zostanie pokryte planami zagospodarowania.

W poprzedniej kadencji przybyło ich od 5 do 20 proc. powierzchni miasta - mówi Bujakowski.

Jan Okoński, pełnomocnik prezydenta ds. rozwoju przedsiębiorczości, powiedział, że celem nowelizacji jest zdyscyplinowanie gmin w uchwalaniu planów zagospodarowania.

Władze miasta chcą zająć się teraz przede wszystkim uchwalaniem planów dla terenów, które są przeznaczone do zainwestowania, bowiem po upływie 2 lat od wejścia w życie ustawy mogą zostać całkowicie zablokowane.

- Powinniśmy jak najwięcej planów zlecać do sporządzenia firmom, a nie robić to tylko siłami urzędu.

Ważne jest także uproszczenie procedury, moglibyśmy głosować przystąpienie do sporządzania planu w jednym czytaniu, a nie w dwóch - uznał Jan Okoński.

Nowością ma być także wprowadzenie terminu ważności ''wuzetek''.

Mają być ważne przez 5 lat (teraz wydawane są bezterminowo).

Jeśli więc w ciągu 5 lat nie zostanie dla nich wydane pozwolenie na budowę - to przestaną obowiązywać.

Wszystkie wnioski o ''wuzetkę'', które zostały złożone przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy, będą rozpatrywane na starych zasadach.

Zgodnie z projektem nowelizacji zmienią się również zasady przekształcania gruntów rolnych.

- W granicach miasta zmiana przeznaczenia gruntów rolnych nie będzie już uwarunkowana zgodą ministra, tak jak teraz - mówiła Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Zmieniłyby się teraz zasady rozpatrywania skarg wojewody na plany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny musiałby się zająć skargą w ciągu 30 dni od jej złożenia, a rozpatrzyć ją w ciągu 3 miesięcy; teraz nie obowiązują żadne terminy. .
Obecnie planami pokryte jest 10 proc. obszaru Krakowa, do połowy roku ta liczba ma się zwiększyć do 20 proc.

W tej kadencji władze miasta planują pokryć planami dodatkowe 35 proc. obszaru miasta.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 30 stycznia 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl