Dobry widok

 

Radni na wczorajszej sesji Rady Miasta długo debatowali nad projektami dotyczącymi dwóch planów miejscowych.

Największe zainteresowanie wzbudził plan ''Wzgórze św. Bronisławy'', który opracowany został dla rejonu kopca Kościuszki, Sikornika i Wesołej Polany (łączny obszar 264 hektary).

Według założeń planu teren ten objęty zostanie ochroną, która ma pozwolić na zachowanie jego zielonego, rekreacyjnego i widokowego charakteru.

Z tego powodu plan nie dopuszcza do postępowania zabudowy.

Do planu mieszkańcy złożyli 49 uwag, które dotyczyły głównie uznania ich terenów za działki budowlane.

Projektodawcy odrzucili większość z nich (tylko jedna została uwzględniona w całości, a jedna częściowo).

Zdania radnych były w sprawie planu podzielone.

Adam Udziela stwierdził, że należy chronić tereny zielone, ale bez krzywdy ludzkiej.

Uznał, że miasto, uniemożliwiając kontynuowanie zabudowy na prywatnych działkach, powinno te tereny wykupić.

Józef Burkat pytał - czy miasto stać na zachowanie terenów widokowych, bo mała grupa osób chce mieć dobry widok.

Z kolei Bogusław Kośmider stanowczo podkreślił, że w mieście są tereny, które bezwzględnie muszą być chronione.

Uznał, że radni muszą wybierać między zabudową klockami z kominami (radny nawiązywał tu do dominujących w krajobrazie miasta kominów Łęgu) a zachowaniem cennych wartości.

Łukasz Słoniowski dodawał, że należy koniecznie zachować ostatni taki obszar w mieście.

Radni chcą jednak przed podjęciem decyzji o uchwaleniu planu zapoznać się z ewentualnymi skutkami finansowymi, które może to za sobą pociągnąć (chodzi np. o ewentualne odszkodowania dla właścicieli nieruchomości).

Mniej emocji wzbudził projekt miejscowego planu ''Rejon Fortu Skała''.

Do tego planu złożono 51 uwag, z czego 14 zostało częściowo uwzględnionych.

Przedstawiciel obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które znajduje się w Forcie Skała, apelował o niedopuszczenie do dalszej zabudowy rejonu Fortu i przesuwania się linii oświetlenia, bowiem to uniemożliwi pracę obserwatorium.

Ostateczną decyzję co do tych planów radni podejmą na kolejnej sesji RMK.

Natomiast wczoraj przyjęto uchwały o przyjęciu dwóch planów dla rejonu III Kampusu UJ.

Otwierają one szerokie możliwości inwestowania na tych terenach.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 23 czerwca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl