Za pełną wrażliwości kompozycję

 

Rozstrzygnięty został konkurs urbanistyczno - architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów byłego ''Obozu Płaszów''.

Do konkursu zakwalifikowano 13 zespołów projektowych, ostatecznie do organizatorów wpłynęło 9 prac.

Decyzją sądu konkursowego I nagrodę otrzymała Grupa Projektowa ''Proxima'' - ''za pełną wrażliwości kompozycję przestrzenną przy minimalnej interwencji w istniejący teren oraz za właściwie wyważoną relację pomiędzy funkcją memoratywną a parkową''.

Nagrodą jest 30 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

II nagrodę - 20 tys. zł - otrzymało Zvi Hecker Architekt Berlin ''za jednoznaczną koncepcję definiującą miejsce obozu we współczesnym parku zbiorowej pamięci''.

Sąd konkursowy wyróżnił także (5 tys. zł) Pracownię Projektową Urbanistyka i Architektura ''za pomysł symbolicznego zaznaczenia domu przedpogrzebowego''.

Przystępujący do konkursu mieli za zadanie sformułować i przedstawić koncepcję zagospodarowania byłego obozu, jako miejsca pamięci, uwzględniającą relacje z krajobrazem kulturowym.

Koncepcja miała być podporządkowana funkcji memoratywnej i kontemplacyjnej, przewidywana była także funkcja parkowo - edukacyjna.

Tekst: (WES)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 31 marca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl