Spóżniona skarga

 

Sąd odrzucił skargi osób prywatnych dotyczące miejscowego planu zagospodarowania terenu Wzgórza św. Bronisławy.

Wczoraj odbyły się w tej sprawie 3 rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Osoby, które zaskarżyły plan, to w głównej mierze właściciele działek znajdujących się na terenie objętym planem.

Uważają m. in., że plan narusza ich prawo do dysponowania prywatną własnością, a funkcje poszczególnych obszarów nie zostały precyzyjnie określone.

Okazało się jednak, że skargi zostały wniesione zbyt póżno, już po wyznaczonym przez ustawę terminie.

Sąd je więc odrzucił, nie rozpatrując nawet od strony merytorycznej.

- Cieszymy się, bo właśnie o to wnosiliśmy - mówi Maria Kaczorowska z Biura Planowania Przestrzennego.

- Jest to uznanie naszego stanowiska w tej sprawie.

Plan dla Wzgórza św. Bronisławy obowiązuje cały czas.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił go, co prawda, po skardze wojewody, ale NSA skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA.

Kwestia cennych zielonych terenów, które plan miał chronić, cały czas pozostaje więc w zawieszeniu.

Tekst: (SIE)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 21 kwietnia 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl