Sprawy Wzgórza św. Bronisławy rozpatrywane wspólnie

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny odroczył wczoraj kolejną rozprawę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórza św. Bronisławy.

Sąd uznał, że w związku z tak dużą liczbą skarg na plan, jakie ostatnio wpłynęły, będą one rozpatrywane wspólnie.

W miniony piątek odbyły się aż 3 rozprawy, podczas których skargi odrzucono, ponieważ zostały złożone zbyt póżno.

Jeszcze wcześniej sąd kilka takich skarg rozpatrzył bez rozpraw.

A w WSA czekają już kolejne pisma.

Mowa tu o oskarżeniach osób prywatnych.

Głównie są to właściciele działek ulokowanych na tych - bardzo atrakcyjnych - terenach.

Uważają przede wszystkim, że naruszone zostało ich prawo do dysponowania własnością.

Mają też zastrzeżenia co do sposobu kwalifikowania terenów.

Poza tym WSA musi ponownie zmierzyć się ze skargą, jaką na plan złożył wojewoda.

Sprawa zawędrowała aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odesłał ją do sądu wojewódzkiego - do ponownego rozpatrzenia.

Tekst: (SIE)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl